Flex A-Rammer

"Flex" produkter er fremstillet af en ISO certificeret producent i overensstemmelsemed de fastsatte produktionsnormer. Kun de bedste materialer, der opfylderinternationale kvalitetskrav, bliver brugt til fremstillingen. Råvarerne bliver afprøvetog godkendt via en test inden de bliver anvendt i produktionen. Underfremstillingsprocessen bliver produkterne løbende testet og afprøvet af uafhængigeinstanser. Afslutningsvis bliver produkterne afprøvet en for en.