Salgs- & leveringsbetingelser

Priser:
• Gældende priser, er eksklusiv emballage, moms og øvrige offentlige afgifter.

• Flex Trading A/S forbeholder sig ret til ændringer, uden forudgående advisering.

• Der tages forbehold mod eventuelle trykfejl.

Levering:
• AB Flex Trading A/S’s lager Randers.

Betaling:
• I henhold til gældende aftale.

Reklamationer:
• Reklamation, over eventuelle fejl og mangler konstateret ved varens ankomst, skal være os i hænde senest 5 dage efter.

• Flex Trading A/S hæfter ikke for driftstab, tidstab eller andet indirekte tab.

Returvarer:
• Flex Trading A/S modtager ikke varer retur, uden forudgående aftale.

• Returvarer skal være mærket med varenummer og det oplyste returnummer.

• Returvarer fremsendt ufranko, modtages ikke.

• Skaffevarer modtages ikke retur.

• Vi forbeholder os retten til et fradrag på varer, der returneres i en ikke umiddelbar salgsklar stand, uden original indpakning eller skader på denne.